ROEI- EN TRAININGSCENTRUM
/

OUWEHOEREN.nu

 

Persoonlijke impact vergroten!

Zeven dagen in de prachtige Franse natuur doelgericht aan persoonlijk leiderschap werken

Als leidinggevende ken je als geen ander het belang van in ontwikkeling zijn en blijven!

Een stevige bezinning op persoonlijk leiderschap is daarom essentieel. Het is een moment van reflectie op jouw persoonlijke leiderschapsstijl en geeft antwoorden op intrigerende vragen als: 

 1. Doe ik de goede dingen? 
 2. Doe ik die dingen goed? 
 3. Ben ik nog steeds uitgedaagd? 
 4. Zit ik voldoende in mijn kracht? 
 5. Hoe bewust ben ik van mijn (on)bekwaamheden? 
 6. Wat kan een goede volgende volgende stap zijn? 

Vergroot jouw persoonlijke effectiviteit als leider! 

Je werkt aan het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit door groei van authenticiteit en door een verschuiving van onbewust naar bewust (on)bekwaam handelen. En door zelf ‘te bewegen om beweging te brengen’ (zowel privé als professioneel). Essentieel in dit proces is dat je samen met andere professionals reflecteert op ervaringen, daar betekenis aan toekent en vervolgens daaruit acties afleidt. De andere persoonlijk leiders spelen in dit proces een belangrijke rol als spiegel, klankbord, maatje, initiator, inspirator en stimulator. 

Wil jij aan de slag met jou persoonlijke ontwikkeling en is dit een manier die bij jou past? 

Omdat je: 

 1. Een volgende stap in je loopbaan wilt maken 
 2. Jouw netwerk wilt uitbreiden 
 3. Wilt investeren in jouw persoonlijk leiderschap 
 4. Een betere leider wilt worden door jezelf goed te leren kennen 
 5. Het fijn vindt om op een creatieve, actieve en sportieve manier bezig te zijn
 6. Samen met anderen wilt reflecteren
 7. Meedenkers nodig hebt  om jouw persoonlijke ambitie, motivatie en talent in kaart te brengen! 

Ontwikkeling van bewustwording van (on)bekwaamheden

Sterke organisaties ontstaan door het maximaal ontwikkelen en benutten van talent. Het uitgangspunt van deze zevendaagse sluit hierop aan. Voorop staat het vinden van en denken vanuit jouw persoonlijke ambities, motivaties en talent. Jouw dilemma’s en vragen zijn leidend voor de invulling van het programma. Tijdens activiteiten ben je in gesprek met Elkaar. Zo ga je elke dag vanuit een ander thema op zoek naar antwoorden op jouw leervragen en dat geeft elke dag nieuwe inzichten.

In een overweldigende omgeving in échte stilte naar jezelf en anderen luisteren!

Voor dit alles vormt de Franse natuur het decor. Deze prachtige locatie maakt het mogelijk allerlei activiteiten te ontplooien. Dit draagt niet alleen bij aan het tot stand komen van goede gesprekken, maar stimuleert ook helder en creatief denken. Daarnaast raak je door het totaal andere omgevingsplaatje even los van je ‘normale’ context! Belangrijke voorwaarden om in de persoonlijk ontwikkel stand te komen en daarmee je persoonlijk leiderschap te vergroten. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail