ROEI- EN TRAININGSCENTRUM
/

OUWEHOEREN.nu

 

COMMUNICATIE (INTER)NATIONAAL

Op onze OUWEHOEREN locaties doen we er alles aan om u,  als professional of team, een onvergetelijke en leerzame ervaring te bezorgen!

OUWEHOEREN

De ervaren en goed opgeleide professionals zijn beschikbaar om erop toe te zien dat het u aan niets ontbreekt. Onze missie is dat we al onze gasten een LEERZAAM, comfortabel, ontspannen maar wel UIT DE CONTEXT en aangenaam verblijf willen bieden.

LOCATIE 1: VIANEN roei- en trainingscentrum 

LOCATIE 2: FRANKRIJK midden in de natuur

LOCATIE 3: FILIPPIJNEN in de stad Cebu

TEAM

Onze enthousiaste PROFESSIONALS hebben GASTVRIJHEID en HET VERSCHIL WILLEN MAKEN hoog in het vaandel staan en zijn sterk gemotiveerd om u met raad en daad te ondersteunen. U kunt overdag en zo nodig 's nachts op ons rekenen!

OUWEHOEREN een onvergetelijke onderdompeling in uw eigen mogelijkheden. Want de enige die het verschil daadwerkelijk kan maken bent uzelf. Wij faciliteren deze spannende ontdekkingsreis!

NOSTALGIE

 

VOORMALIGE BESTEMMING | Foto: RTV Utrecht (1-10-2017)
UTRECHT - De voormalige seksbootjes aan het Zandpad zijn vandaag weggesleept. De huurovereenkomst van de bootjes werd eerder al opgezegd.

PROSTITUTIE ZANDPAD HISTORIE IN UTRECHT (STAD) Dit artikel gaat over prostitutie in de Nederlandse stad Utrecht. bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Prostitutie_langs_de_Vecht_aan_het_Zandpad.jpg geraadpleegd op 27-08-2018)

RAAMPROSTITUTIE

Woonboten met prostitutie aan het Zandpad

TEAM Zandpad | Woonboten met prostitutie aan het Zandpad

In de periode van 1945 (vlak na WO II) tot 2013 was er sprake van prostitutie langs de Vecht aan het Zandpad.

De raamprostitutie in Utrecht vond voornamelijk plaats aan het Zandpad, ook wel Rode Brug genoemd naar een nabijgelegen ophaalbrug. De raamprostituees werkten er in woonboten. De ramen waren te zien vanuit de auto; het gebruik van de auto was hier populair onder prostitutieklanten.

Er waren 34 à 40 boten met prostitutievergunning, met in totaal 143 ‘ramen’ (werkplekken). Sinds 2001 was er een HAP, Huiskamer Aanloop Prostituees, gevestigd in gebouw ‘De Brug’. Sinds 2005 waren alle prostitutie-exploitanten verplicht continu toezicht te houden. Op Zandpad had één exploitant tussen 22.00 uur en 4.00 uur twee surveillanten continu aanwezig die op straat toezicht hielden; de andere exploitanten hadden gezamenlijk via een stichting, bedoeld alleen voor het toezicht, continue één toezichthouder die 24 uur per dag toezicht hield.

Vooraanzicht woonboten aan het Zandpad

In de zomer van 2013 is de prostitutie aan het Zandpad gestaakt, en zijn alle ramen gesloten, wegens verdenking van mensenhandel. De gemeente Utrecht heeft de vergunning van de exploitanten ingetrokken. Daarop volgend heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de huurovereenkomsten van de prostitutieboten aan het Zandpad opgezegd en wordt daar ook geen tijdelijke bedrijvigheid toegestaan. De gemeente Utrecht ziet om naar een nieuw terrein om prostituees en prostituanten te faciliteren.

1911 – 1972 | In 1935 werd raamprostitutie verboden: “het is verboden (…) op een van den openbaren weg zichtbare plaats iemand door woorden, gebaren of op eenige andere wijze tot het plegen van ontucht uit te lokken”. Dit, omdat, naar mening van de politiechef, het tippelverbod (zie onder) te weinig effect had tegen vrouwen die voor hun eigen deur “het publiek uitnoodigend aanspreken, ja zelfs als het ware soms hun “koopwaar” opdringen”.

Kort na de bevrijding in 1945 vestigden prostituees zich in woonboten aan het Zandpad. Hun aantal nam toe, en eind jaren veertig stelden Rijkswaterstaat en de gemeentelijke havendienst beperkingen aan aantal en ligging van deze boten. In 1953 werden tippel- en raamprostitutieverbod inhoudelijk ongewijzigd opgenomen in de nieuwe Algemene Politieverordening onder artikel 31.

Huisregels OUWEHOEREN Zandpad, Utrecht 1945 - 2013

1973 officieel gedoogbeleid | In 1972 - ’73 stelden B en W dat in woonbuurten sprake was van “ernstige overlast van de prostitutie”. In met name de Vogelenbuurt zou overlast van raamprostitutie enerzijds bestaan uit verkeersoverlast tot ’s avonds laat of diep in de nacht, anderzijds uit “bederven” van “het aanblik van de wijk” door de prostitutie op zich. Daarop besloot de gemeenteraad op 10 mei 1973 APV artikel 31 te wijzigen zodat strafbaar werd “degene, van wie bekend is, dat deze prostitutie bedrijft” en die “zich op een van de openbare weg (…) af zichtbare plaats op zodanige wijze achter of in een raam bevindt dat redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat deze zich daar ophoudt om tot ontucht uit te nodigen”, waarbij echter Burgemeester en Wethouders plaatsen konden aanwijzen waar dit verbod niet gold. Direct hierna wezen B en W het Zandpad aan als plaats waar dit nieuwe verbod niet gold.

De redenering luidde: we erkennen “dat er een behoefte aan prostitutie is”; enkele woonwijken ondervinden nu echter veel hinder van raamprostitutie; langs het Zandpad langs de Vecht op woonboten is een plaats “waar prostitutie gedoogd kan worden”; de voorgestelde wijziging van de APV “biedt de mogelijkheid de bestaande situatie op o.a. het Zandpad te "legaliseren"”. In 1985 telde het Zandpad ongeveer 33 boten met prostituees. 

2010 aanscherping beleid | In de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 zijn de APV-artikelen uit 2000 ongewijzigd, echter genummerd als 3:1 en 3:2; per november 2010 werden ze genummerd als 3:1 en 3:4. In juni 2010 nam de gemeenteraad beperkende maatregelen aan betreffende de raamprostitutie. Redenen daarvoor waren, de volgens het stadsbestuur “structurele aanwezigheid van mensenhandel op het Zandpad”, en het feit dat volgens de gemeente in ‘strafzaak’ dan wel ‘strafrechtelijk onderzoek’ Sneep (2007) “mensenhandel was bewezen, ook op het Zandpad”.

Maatregelen:

  • Een raamprostituee moet geregistreerd staan bij de gemeente. Deze registratieprocedure moet minstens een week in beslag nemen.
  • Een raamprostituee moet een prostitutiekamer voor minimaal vier weken huren.
  • Een raamprostituee mag maximaal 12 uur per dag over een prostitutiekamer beschikken.

Rond die tijd lieten raamprostitutie-exploitanten aan de gemeente weten, geen ruimte meer te willen verhuren aan vrouwen jonger dan 21 jaar. Dit had de instemming van burgemeester en wethouders; de gemeenteraad leek daarmee echter ontevreden te zijn.

In januari 2011 betoogde de grootste Utrechts raamprostitutie-exploitant voor de rechtbank, dat de registratieplicht voor prostituees ertoe leidde dat prostituees uit de vergunde Utrechtse prostitutiesector vertrokken, naar andere gemeentes of naar "de illegale prostitutie".

 
Kaart
Opbellen
E-mail